Články

Hokej s naší podporou a korektně

a nebylo tomu jinak ani letos. Na rozdíl od minulých let, však rada města stála před rozhodnutím, zda navýšit, či nenavýšit každoroční příspěvek z obvyklých 3 Mio Kč na 3,65 Mio, což je částka, o kterou HC Tábor žádalo. Ale věc se neměla tak, že bychom byli postaveni před hotovou věc – zvyšte částku nebo končíme a ani se za našimi zády netvořila stínová většina. Představitelé hokejového klubu předložili korektní analýzu, čtyři úsporné varianty a žádali o kladné nebo záproné stanovisko, bez ultimativ. Tento materiál, podpořený podrobným rozborem, jsme nejprve předložili radním na projednávání rozpočtového výhledu a poté jako řádný bod na radu města. Rada města jednomyslně schválila navýšení částky na 3,5 Mio/rok. Nyní je na řadě zastupitelstvo. Zároveň jsme HC Tábor slíbili, aktivně podpořit zakotvení totožné částky do rozpočtového výhledu i pro rok 2018, tak, aby měl hokej jistotu minimálně na dvě sezóny.

Ing.Petr Havránek, radní TA2020

Další články

Naši zastupitelé

Kontaktujte nás