Články

Proč jsme podpořili snížení slevy nájmu v městských bytech?

Proč jsme podpořili snížení slevy nájmu v městských bytech

Na posledním zasedání Zastupitelstva města se bouřlivě diskutovalo o kroku, ke kterému přistoupila Rada města. Jedná se o snížení slevy nájmu v městských domech, které doposud nebyly modernizovány (výměna oken, zateplení, rekonstrukce výtahů apod.). Počátek slev z nájmů se datuje do roku 2009, kdy se rozhodnutím Rady města stanovila sleva na dotčené byty ve výši až 7 Kč/m2. V roce 2010 Rada města v reakci na liberalizaci cen nájemného a na hospodářskou krizi zvýšila slevu až na 14 Kč/m2. Rozhodnutí současné Rady města vrací slevy do původní hladiny z roku 2009 a je nutno připomenout, že to bylo tehdy bez problémů kvitováno.

Důvody, které nás k tomu vedou:

  1. Stav hospodářské krize je překonán, liberalizace nájemného se po šesti letech zažila a důvody tedy pominuly
  2. Stav nezaměstnanosti na Táborsku výrazně poklesl.
  3. Od roku 2010 stoupl průměrný plat v ČR o cca 15 %
  4. Tábor si ve své bytové politice v oblasti výše nájmu, ve srovnání s ostatními městy naší velikosti v regionu, vede velice ohleduplně (viz tabulka)
  5. Úspora ve výši 3 milióny korun, která městu tímto krokem vznikne, bude opět investována do městského bytového fondu (tak, jak je pravidlem)

 

Zásadně odmítáme a vyvracíme tvrzení, že tento krok nahrazuje výpadek nezvýšení ceny odpadu!

Ano, kdybychom opravdu chtěli být důslední a finanční zodpovědnost za likvidaci odpadu v plné výši přenést na obyvatele, museli bychom za tuto službu inkasovat ročně navíc 17 miliónů korun. Na základě koaliční domluvy však tak nečiníme a přispíváme obyvatelům na nakládání a likvidaci odpadu právě touto částkou.

Porovnání výše nájemného ve městech Tábor, Písek a Jindřichův Hradec

 

Město Přibližný počet obyvatel v tis. Počet bytů Minimální výše nájemného m2/měsíc stanovena městem před výběrovým řízením. Max. hodnota regulované výše nájemného státem za m2/měsíc
Stávající výše  nájemného
Strategie pro 2016
Tábor 35 3 289 50 – 55 Kč 53,49 Kč (hodnota současné fakturace)
od 2010 sleva na 39,49 Kč (hodnota ceny nájemného s max. slevou pro neopravené domy)
od 2016 sleva na 46,49 Kč (Hodnota ceny nájemného po snížení slevy na 1/2 pro neopravené domy
Písek 30 1 381 60 – 85 Kč 55 Kč (Mají kategorizaci bytů I -55Kč, II 52 Kč, III – 48Kč, IV – 45Kč/m2)
Jindřichův Hradec 22 750 53 Kč 53,49 Kč
od 2010 sleva na 42,79 Kč
od 2016 sleva na 45,46 Kč

Další články

Naši zastupitelé

Kontaktujte nás