Články

Prohlášení hnutí Tábor 2020 ke kauze „Pivní slavnosti“

Kauza „Pivní slavnosti“ je nadměrně zpolitizována a zveličena.

  • Festival dosud pořádal o své vlastní a nezávislé vůli soukromý subjekt, který nemá žádnou obchodní či vlastnickou vazbu na město.
  • Akce se v nedávné minulosti vždy konala v prostorách, které nejsou majetkem města, ani s ním nejsou nikterak  obchodně svázány.
  • Pořadatel této akce, uskutečněné letos v Českých Budějovicích uvádí mimo jiné na svých webových stránkách : (http://www.pivnipecet.cz/clanek/2016/proc-se-stehujeme/)

Za stěhováním Zlatých pivních pečetí do Č. Budějovic není opravdu vůbec žádná senzace, politické tlaky či ekonomická spekulace, jak veřejnosti konspiračně a tajnosnubně začala podsouvat tuzemská média. Vysvětlení je zcela banální a prosté. Táborské slavnosti a zejména s nimi spojené degustační soutěže se z původně relativně skromné akce v posledních letech rozrostly do té míry, že si vyžádaly kapacitně mohutnější, organizačně stabilnější a profesionálnější zázemí…….S Táborem se nerozcházíme vůbec ve zlém a třeba ne zcela definitivně……

  • Výroky Jiřího Fišera a Kateřiny Bláhové o možné finanční podpoře budějovických pivních slavností, které zazněly v neformální části tiskové konference po radě města 4.1. 2016, byly jimi samými označeny jako kuloární nepodložené informace, doslova: „…je to jedna paní povídala, to nemůžeme garantovat“.
  • Následně po vystoupení pana Aloise Srba na jednání zastupitelstva města 18.1. jej kontaktovala Kateřina Bláhová a při osobní schůzce se omluvila za spontánní  vyřčení neověřené informace, která byla navíc zkresleně pochopena (byla myšlena finanční podpora festivalu, nikoliv jeho jako osoby). Zároveň mu poté v mailu opětovně nabídla otevřenost a vůli města ke spolupráci při jeho případnému zájmu organizovat festival v následujících letech opět v Táboře.
  • Jiří Fišer odeslal 19.1. v 18:35 panu A. Srbovi mail s doslovným přepisem části tiskové konference 4.1. V mailu se mimo jiné omlouvá za své výroky, pokud se jimi pan Srb cítí dotčen, nabízí osobní setkání a vyjadřuje mu respekt a víru, že se akce jednou vrátí do Tábora. Ani Kateřina Bláhová ani Jiří Fišer nepovažovali za vhodné tyto kontakty s panem Aloisem Srbem zveřejňovat a medializovat. Považovali to naopak za osobní a diskrétní záležitost, s cílem především vše objasnit a vysvětlit právě jemu, bez publicity či skandalizace.
  • Radní za Tábor 2020 na jednání rady 4.1. současně podpořili konání „Pivních slavností“ v březnu 2016 v Táboře jiným pořadatelem, avšak za podmínky souhlasu pořadatele minulého (tedy p. Aloise Srba) tak, aby se tento necítil připraven o svůj nápad a psaná či nepsaná autorská práva.
  • Tábor 2020 tedy na jedné straně dostál svému závazku konání gastronomického festivalu v oboru piva v Táboře a podpořil nový festival, na druhé straně jsme tak učinili za podmínky korektního přístupu k tomu, kdo dosud v tomto oboru v Táboře působil a byl nezpochybnitelným autorem a tvůrcem.

Další články

Naši zastupitelé

Kontaktujte nás