Články

Základní teze volebního programu v roce 2014

Otevřenost

Občan je zákazník a má právo na kvalitní služby ze strany radnice. Bez ponižování a leštění klik.

 • diskuzní fóra, internet, osobní setkání, „Na kus řeči se starostou“
 • spolkový život ve městě, spolupráce s neziskovým sektorem

 

Rozvoj

Rozvaha, předvídavost a otevřená komunikace při rozhodování.

 • podoba Budějovické ulice na základě bezpečnostního auditu
 • parkovací dům u pivovaru
 • protipovodňová opatření na levém břehu Lužnice od čelkovického mostu k Lázním.

 

Finance a majetek

Zdravé finance, neprojídat peníze na úkor budoucnosti.

 • vyrovnaný rozpočet, účinné vymáhání dluhů
 • pevná a transparentní pravidla pro finanční podporu hokeje a fotbalu bez účelového omezování ostatních sportů
 • rozvojové městské peníze neprojídat ve spotřebě

 

Doprava

Nezbytný kompromis uživatelů. Tranzitní doprava musí ven z města a vnitroměstskou čeká hledání alternativ.

 • úpravy na Křižíkově náměstí – lepší řazení do odbočovacích pruhů
 • přivaděč Tesco – Slapy s přemostěním Lužnice (jižní obchvat města) – ve spolupráci s krajem
 • severovýchodní propojení ulic Chýnovská – Vožická – I/19 od Písku
 • nezpoplatnění úseku D3 mezi přípojkami silnice I/19 od Zárybničné Lhoty, resp. Chýnova.
 • propojení Kaufland – Tesco na sídlišti nad Lužnicí

 

Životní prostředí

Ne radikálním ekoaktivistickým prohlášením, ano rozumným krokům pro udržitelný rozvoj města.

 • stanovení postup města v nakládání s komunálním odpadem výhledově po roce 2023 v rámci Jihočeského kraje
 • tvrdé sankce původcům černých skládek a vandalům, řádný stav městský lesních cest, parků a hřbitovů

 

Bydlení

Vyvážený postup v privatizaci bez nebezpečí vzniku izolovaných sociálně vyloučených ghett.

 • otevřít diskuzi o systému prodeje městských bytů
 • prostředky z nájemného zpět do bytového fondu
 • regenerace veřejných prostranství ve východní části sídliště Nad Lužnicí, revitalizace vnitrobloků

 

Příměstské části

Náchod, Horky, Hlinice, Stoklasná Lhota, Větrovy, Zárybničná Lhota, Měšice, Záluží, Smyslov, Všechov, Zahrádka – to vše je také Tábor.

 • vyšší míra bezpečnosti na hlavních dopravních tazích uvnitř sídel
 • vhodné prostory pro společenský život
 • ochrana satelitních lokalit před negativními dopady těžké tranzitní dopravy.
 • dobré pokrytí městskou hromadnou dopravou

 

Sociální politika

Důstojný život seniorů – podaná ruka handicapovaným – odmítání parazitů systému.

 • výstavby domu seniorů a sociální péče před nemocnicí
 • podpora existence soukromých jeslí na území města, podpora domácí hospicové služby
 • trend „město Tábor bez bariér“,

 

Bezpečnost města

Moderními komunikačními prostředky zajistit vyšší efektivitu městské policie – spolupráce s veřejností

 • dohled nad problematikou bezdomovectví, xenofobie či trendy užívání drog
 • základem bezpečného města nemůže být jen výkon činnosti městské policie.
 • posílení stavu strážníků městské policie.

 

Cestovní ruch

Historický odkaz města je základ, ale nesmí zůstat jen u husitství. Všestranný, pestrý a moderní marketing.

 • Tábor – výjimečné město s mnoha unikáty
 • Tábor – výchozí bod pro vaše výlety
 • Tábor – vlídné historické město
 • Tábor – připomínající výročí upálení Mistra Jana Husa a 600 let od založení města.

 

Podnikání

Pomáhat a nepřekážet

 • pravidelná a otevřená komunikace s podnikatelskou obcí, nebát se nepříjemných témat, nepodléhat lobbování
 • účinný marketing v prostoru nové průmyslové zóny, investiční podpora realizace infrastruktury.
 • pomoc v prezentaci malého a středního podnikání.

 

Kultura a sport

Důraz na místní kulturu, talenty, místní spolky. Pojmenování sportovních priorit. Podpora grantové strategie.

 • aktivní granty, nedrobit prostředky alibistickým systémem „všechno všem“.
 • rekonstrukce prostoru bývalé Sokolské plovárny.
 • podporovat proměny fotbalového stadionu v Kvapilově ulici pro potřeby druholigové soutěže v režii fotbalového klubu
 • rekonstruovat zázemí a tribuny stadionu Míru
 • opravit elektrocentrály v Dobrovského ulici pro potřeby krátkodobých výstav, literárních akcí či uměleckých dílen
 • městské muzeum se síní slávy významných rodáků či osobností

 

Vzdělávání

Nabídka vzdělání na všech stupních

 • investiční injekce pro městské školy a školky
 • podpora technických oborů s pozitivním dopadem na trh práce
 • podpora alternativního školství
 • mimoškolní aktivity – prevence negativních sociálně patologických jevů

Další články

Naši zastupitelé

Kontaktujte nás