Články

Pyrenejská intermezza

PYRENEJSKÁ INTERMEZZA IV.
* zastaveníčko poslední a vpravdě srpnové *

SRPNOVÉ SOUVISLOSTI
Letošní, 48. výročí 21. srpna, neboli přepadení Československa armádami Varšavské smlouvy pod taktovkou Moskvy, není kulaté, zato má zvláštní příchuť. Zejména pro nás, kteří jsme to zažili se vším všudy, tedy i s tím, co následovalo. A nyní jsme konfrontováni “ tahem z EU na východ“ pod taktovkou prezidenta, s lokajským přitakáváním mnoha dalších.
Na cestě šesti státy EU jsem o tom přemýšlel, zvláště, když jsem mohl poznat i místa odlehlá, turisticky nedotčená, autentická, bez komerčního pozlátka.

EU VERSUS RETRO BOLŠEVIKA
Proč byla založena EU? Především pro ukončení dlouhodobých krvavých sporů mezi sousedy, k udržení míru po zkušenosti dvou světových válek. V devadesátých letech nastal další vývoj, založený na volném pohybu kapitálu, služeb, zboží a osob v rámci členských států. My jsme se k tomu spolku připojili a požíváme výše uvedená zvýhodnění. A strašně rychle jsme si na všechno dobré zvykli, začali to považovat za samozřejmost a nyní si chceme lehkovážně zahrávat s návratem do minulosti, zpovykaně okouzleni retrem bolševika.

OSMAŠEDESÁTÝ – ŽIVOTNÍ MILNÍK
Pro mne je srpen 68 zásadnější životní zkušenost než listopad 89. Ano, sametová revoluce přinesla zásadní zvrat, nastolení demokracie, ale bylo to jednoznačné, geopoliticky nezvratné a tak trochu mejdan. A lásky a víry měli plná ústa i padouši ( dorostla už druhá generace…). Mezi padouchem a hrdinou se ani celkem nerozlišovalo.

Slibný vývoj roku 68 ovšem neskončil mejdanem. Naopak – vojenským zásahem. Tanky a samopaly. Pro mne, 15 letého kluka pár dní před vstupem na Gympl to byl šok. Vše, co se zdálo tak snadné a dosažitelné – studovat a jezdit do zahraničí, mít přístup k jakékoliv literatuře, hudbě atd. , to vše bylo najednou to tam. Vrátila se cenzura, nastolila tvrdá vláda jedné strany, zrušila demokracie jako taková. A hlavně : Lež se nazvala oficiální pravdou, ozbrojená intervence bratrskou pomocí. Hrdinové se od padouchů rozeznali – ti, kteří režimu vzdorovali od těch, kteří se lží a nenávistí aktivně kolaborovali. Byla to zkušenost, která mne poznamenala na celý život.

ZÁVĚR
Na pozadí těchto vzpomínek jsem si na cestách Pyrenejemi, zeměmi, kde také není vše úplně v pořádku, kladl otázku – chceš být s těmito lidmi v jednom spolku ? Ano chci. To základní – svoboda, slušnost, demokracie- tam stále je. To další – úcta k předkům, k vlastni historii, k památkám a architektuře, k uměleckými dílům a duševním hodnotám, to je tam také. Tak proto…

Milí fejsbukáři, to byla má pyrenejská intermezza, protože realita rodného kraje mne neopustila. Ani jsem s tím nepočítal. V pondělí to bude už „napřímo“. Díky, že jste to četli a znovu se omlouvám za možné chyby při psaní z telefonu.

PYRENEJSKÁ INTERMEZZA III.

18.8.2016

Táborské mediální tamtamy doléhají k mým uším či vlastně očím až na španělské území pyrenejského masivu. No a díky chytrému telefonu pro mne není poslední vývoj kolem prostoru Žižkovych kasáren španělskou vesnici…

Nechť se nikdo neurazí, ale debata o využití prostoru v bývalých kasárnách Jana Žižky už musí dostat racionální základ. Nic proti prvotním snahám dotázat se formou ankety na nejrůznější přání. Bohužel, zvolená forma přinesla očekávatelný názorový mix a výstupem je poznání, že možné je vše a zásadně nového nevíme nic. Snad jen ten výběh pro psy. .. Ale nic ve zlém. Co tedy s tím?

DVORCE – SITUACE 2016
Pojďme si nejprve definovat současný stav.
1. Město v areálu bývalých kasáren ( dle historických katastrálních podkladů „na Dvorcích ) vlastni velmi cenné pozemky, prakticky ve vnitřní zóně svého zastavěného území.

2. Platí územní plán. Plocha je funkčně definována takto: Přední a zadní část je určena pro bydlení a občanskou vybavenost, střední pro bydleni vicepodlazni. Obojí ale umožňuje určitý mix a variabilitu..

* Tady je třeba připomenout, že pokud by se zastupitelstvo rozhodlo toto funkční určení změnit a – s trochou úsměvné nadsázky – na Dvorcích mít třeba golfové hřiště, spartakiadni stadion, průmyslovou zónu či lesopark, muselo by zahájit cca dvouletý proces zpracování a projednání změny tohoto územního dokumentu!

3. Na Dvorcích byly v poslednich letech provedeny demolice starých vojenských objektů a odstranění ekologických zátěží. Tim se pozemky velmi zhodnotily, ale nebylo to zadarmo ( 20 mil.). Soudím, že tyto peníze by se vhodným obchodním kontraktem měly jednou do městské kasy nejméně vrátit.

4. Stále je třeba usilovat o získání dvou starých a dosud stojících budov na vstupu do areálu. Ministerstva spravedlnosti a financí pro ně nenašla využití. Naopak, nechala je dojít do současného žalostného stavu. Město jim navrhlo bezúplatný převod do svého majetku s tim, že je odstraní a vybuduje zde veřejnou zeleň, park. Osobně bych pod touto plochou viděl jedno patro pozemního parkingu (viz. např. Mladá Boleslav).

CO DÁL A KDO TO ZAPLATÍ ?
Můžeme měnit území plán, můžeme hýřit nápady, ale položme si základní otázku. Kdo to zaplatí? Bude město developerem a vydá se do dluhů na cestu ke komunálnímu socialismu ? Snad ne, nemyslím, že by to bylo správné. Je třeba hledat investora ! Toho, kdo přinese udržitelný finanční model a urbanistický záměr, jež se bude městu a jeho občanům líbit. Bez reálné ekonomické rozvahy to ale nepůjde a bude v tom jistá míra rizika. Nevidím však důvod, proč by jej mělo nést právě město Tábor.

BEZPROSTŘEDNÍ POSTUP
Zeptal jsem se korespondenčně kolegyň a kolegů zastupitelů, zda stále podporují na Dvorcích vybudování moderní městské čtvrti s bydlením, službami, technickou a občanskou vybaveností, zelení a relaxačními plochami nebo, zda zde chtějí nějakou úplně novou monofunkční změnu. Pokud zůstaneme u varianty první, navrhnu nechat zpracovat prověřovací studii. Ta by zhodnotila dosavadní stav, poučena dosavadními zkušenostmi a na základě veřejné shody by stanovila limity pro hledání investora, který by do Dvorců s dlouhodobě udržitelným projektem vstoupil.

DVORCE – CHYTRÁ (SMART) ČTVRŤ
Zabývám se poslední dobou konceptem tzv. chytrých měst, využívajícím moderní, spolupracující technologie vnitřního organismu lidských sidel. Uživatelsky přívětivé pro jejich obyvatele, to zdůrazňuji !
Mám za to, že právě Dvorce by mohly být unikátním a uceleným pilotním projektem tohoto typu. Navíc právě do této tematické oblasti nyní míří podpora dotačních programů Evropské unie. Měli bychom se o to pokusit…

PYRENEJSKÁ INTERMEZZA II.

14.8.2016

Jak uz jsem psal minule, při úvahách, zda podřídit letošní dovolenou volební kampani a poslat pár selfíček ze senátního obvodu jsem nakonec zůstal u sveho stylu a původních plánů.
Předstíraný náhlý interes o blaho občanů bez dlouhodobé kontinuity je stejně faleš. A tak jsem sbalil kolo do krabice, přihodil stan a spacák a odletěl na pár dni po stopách letošní Tour do francouzsko – španelsko – andorských Pyrenejí. Sice vyčistit hlavu, ale s vědomím, že realitě svého města stejně neuteču. Sotva jsem kdy totiž vytáhl paty z města, stal se průšvih. Protržení hráze na stavbě v Jordánu, menší požár v Teplárně, nález staré nádrže pohonných hmot na stavbě Křižíkova náměstí. A nemýlil jsem se, přišlo to i letos záhy a problémy kolem realizace krajské stavby – opravy Švehlova mostu – jsem popsal v intermezzu č. I.

TÁBORKY BEZ GENERÁLNÍHO SPONZORA….
Nedosti na tom. 12. 8. jsem se z Andorry telefonicky spojil s panem Františkem Komarkem, majitelem firmy MAS Kovosvit ve věci finanční podpory festivalu Taborská setkání. Ukázalo se, že s ohledem na ekonomickou situaci a finanční podmínky bankovních ústavů nebude v tomto roce reálné naplnit partnerství tohoto generálního sponzora. Od uzavřené smlouvy její strany odstoupí. Mám pochopeni pro současnou situaci společnosti MAS Kovosvit a vyjádřil jsem panu Komárkovi díky za dosavadní spolupráci. Vždyť právě tato firma byla vyznamnou finanční oporou festivalu po mnoho let.
Město Tábor bude muset nyní nalézt vlastni finanční rozpočtové prostředky. Festival není ohrožen, program je hotov a předprodej běží. Návštěvníci mohou být v klidu. Generální sponzorství pro další léta je pak otevřené a je nyní předčasné jakkoliv spekulovat.

Ale přece něco musím dodat. Promiňte, ale čert vzal Táborky. Chléb a hry. To, o co zde nyní jde, jsou lidi a rychlá a efektivní konsolidace firmy MAS Kovosvit, bez větších dopadů na nezaměstnanost. Nejsem v tuto chvíli detailně informován. Doufám, držím palce a čekám na další zprávy s vůlí pomoci, bude – li jak.

PYRENEJSKÁ INTERMEZZA I.

12.8.2016
Přemýšlel jsem, zda podřídit letošní dovolenou volební kampani. Poslat pár selfíček ze senátního obvodu, ukázat se. Neodsuzuji to, ale můj styl to není. Zůstal jsem tak u původních plánů.
Ona totiž kandidatura do Senátu je soutěž osobností a pokud jí nejste, za 2 měsíce to už to nedoženete. Předstíraný náhlý interes o blaho občanů bez dlouhodobé kontinuity může mít spíše odér laciné voňavky. Obejdu se bez toho, řekl jsem si.

A tak jsem využil v lednu zakoupené levné letenky, sbalil kolo do krabice, přihodil stan a spacák a vydal se po stopách letošní Tour do francouzsko – španelsko – andorských Pyrenejí. S jasnozřivou předtuchou, že realitě svého města stejně neuteču. Sotva jsem kdy totiž vytáhl paty z města, stal se průšvih. Protržení hráze na stavbě v Jordánu, menší požár v Teplárně, nález staré nádrže pohonných hmot na stavbě Křižíkova náměstí. A nemýlil jsem se, přišlo to i letos záhy.

MOST PŘES RIO LUŽNICE
Ještě na letišti V. Havla mne zastihl telefonát z Jihočeského kraje. Jobovka o kolapsu firmy, která pro Kraj opravuje Švehlův most – unikatni dilo a pro nás zasadni dopravni stavbu. Uběhlo pár dní – nic. Po neděli by prý mělo být jasno. Bude ? Jsem po mailech, telefonátech a studiu mediálních výstupů skeptik. Už tak má stavba – v lepším případě – měsíc skluz, při tak napjatém původním harmonogramu. Ovšem počítejme spíš s krizovou variantou, kdy firma na stavbě skončí. Co pak? Kraj bude soutěžit nového zhotovitele. Bude ho mít v listopadu? Na zimu se nezačne, to v březnu. No, a se skončením školního roku budou noví krajští radní stříhat pásku. Černé chmury ? Spíše realistický pohled a zkušenosti. Jak rád bych se mýlil. ..Zloba lidi z Horek, Čelkovic a Větrov míří nikoliv na imaginární Kraj, ale na konkrétního místního starostu, jakkoliv nebyl přizván k přípravě akce, ani k výběrovém řízeni na firmu.. …Mým senátním soupeřům spadl dárek do klína. ..

Co je třeba dělat ? Zajistit bezpečný průchod po mostě pro pěší do doby obnovení prací. Posílit MHD. Provizorně osvětlit jak tento průchod, tak silnici Lázně – motorest Pintovka. Přitom samozřejmě jednat s Krajem, investorem stavby, o finanční úhradě těchto opatření. Ne, nechci lacině v předvolebním čase dusit Kraj, nyní je třeba udržet ovzduší součinnosti. Na předchozí rozborku kroků, které vedly k výběru nespolehlivé firmy se také dostane, ale teď je třeba jednat a ne si vyčítat. Nicméně od krajského úřadu očekávám jednoznačnou vstřícnost a pochopení.
My v Táboře nežijeme olympijským Riem na Lipně, my trneme , jak dopadne most přes Rio Lužnice.
Jiří Fišer

PS. Omlouvám se za možné chyby, je to z telefonu náročné 😉

Další články

Naši zastupitelé

Kontaktujte nás