Články

Hospodaří město opravdu špatně?

V minulém čísle NTR jsme se mohli v článku opozičního zastupitele Dědiče dočíst: „Nevratné škody způsobené vedením radnice utěšeně rostou“. Pod tímto bulvárním titulkem se každému vybaví ty nejhorší souvislosti, nekompetentnost a lajdáctví radních. Vždy jsme respektovali úlohu opozice jako toho, kdo šlape na paty koalici. Nikdo není neomylný a názor z opačné strany politického spektra může být užitečný. Nesmí se však používat účelové zkratky a polopravdy. A toho byl článek kolegy Dědiče plný. Těžko se vše vyvrací jednoduchou a vysvětlitelnou formou. Snad kromě relevantních čísel – podívejme se proto na ně.  To nejpodstatnější je rozpočet a hospodářské uzávěrky. Jaké bylo tedy hospodaření  současné radnice za rok 2016? To, z čeho město „žije“, jsou příjmy, které se každoročně kvalifikovaně odhadují na základě zkušeností z let minulých a hospodářské predikce. Pro rok 2016 jsme v upraveném rozpočtu došli k číslu 815 mil. Kč, po sečtení všech skutečností roku 2016 se městská kasa naplnila na 875 mil. Kč. Tedy 60 mil. Kč plus. S přebytkem lze naložit různě a je to politické rozhodnutí. Rada města se rozhodla celou částku rezervovat na zásadní investiční akce, včetně těch, na které již začaly ukládat prostředky v minulých letech.  Rekonstrukce plaveckého bazénu (55 mil. Kč), rekonstrukce a výstavba nové sportovní haly u Stadionu Míru (60 mil. Kč), rekonstrukce ZŠ Husova (58 mil. Kč) a rezervace prostředků na I. etapu rekonstrukce Budějovické.  Ale nezapomínáme ani  na budoucnost, o čemž svědčí i rezervace prvních 90 mil. Kč na domov pro seniory. To vše má ještě jednu zásadní souvislost a tou je městský dluh. Ten se podařilo snížit z 161 mil. Kč (rok 2014) na 117 mil. Kč (rok 2017).

Toto je naše odpověď a také zodpovědnost.

Ing. Petr Havránek, radní TA 2020

Další články

Naši zastupitelé

Kontaktujte nás