Články

Vyjádření hnutí Tábor 2020 k současnému dění okolo financování FC MAS Táborsko

Po opakovaných mediálních vystoupení pana Smrže, hlavního akcionáře FC MAS Táborsko, která se nesou v duchu obviňování starosty Fišera a radního Havránka z finanční destabilizace fotbalu, cítíme potřebu se k celé věci vyjádřit. Nechceme oplácet osobní útoky stejnou mincí a necháme na zvážení veřejnosti, zda níže uvedená fakta jsou natolik alarmující, že mohou zavdat důvody k osobním urážkám a výzvám k odstoupení.

PŘEDEVŠÍM se chceme ohradit proti konstatování p. Smrže „Oba se mi vysmáli do očí“ (Táborský deník), což vyvolává představu vzájemné schůzky a naší arogance při jednání. Prohlašujeme, že s panem Smržem jsme osobně v poslední době nejednali, nesetkali se s ním, a proto k ničemu takovému nemohlo dojít. Ano, starosta Jiří Fišer jednal o problematice financování klubu, ale se členem vedení klubu panem Samcem, a to věcně a bez emocí.

NEZAPOMEŇME na důležitou skutečnost, že veškerá rozhodnutí učiněná v této věci, jsou dílem demokratického hlasování většiny radních a zastupitelů. Ne vůlí dvou jedinců, jak nám je podsouváno.

HNUTÍ TÁBOR 2020 DRŽÍ SVÉ SLIBY ZE SVÉHO VOLEBNÍHO PROGRAMU A ZÁROVEŇ DODRŽUJE KOALIČNÍ DOHODU, VE KTERÉ SE MIMO JINÉ UVÁDÍ:

Udržíme podporu fotbalu a hokeje nejméně na úrovni hodnot z roku 2014, ale jen za předpokladu udržení stejných nebo lepších příjmových položek rozpočtu města. Podpoříme proměnu fotbalového stadionu v Kvapilově ulici pro potřeby fotbalové soutěže v režii fotbalového klubu.

To, jak jsme dodržovali svoje sliby, lze vyčíst z těchto skutečností:

  1. Rozpočet 2015. FC MAS přiděleno 3 milna výkonnostní sport (jako v roce 2014), s bezvýhradnou podporou hnutí T 2020.
  2. Léto 2015. Díky všem hlasům hnutí T 2020 město vyhovělo žádosti FC MAS Táborsko o prodloužení termínu čerpání dotace 5 mil na „Kvapilku“. I prvotní schvalování této dotace bylo s podporou T 2020.
  3. Rozpočet 2016. FC MAS přiděleno 3,15 milna výkonnostní sport (více než v roce 2014), s bezvýhradnou podporou hnutí T 2020.
  4. Duben 2016. Zastupitelstvo svojí většinou schvaluje záměr převzetí fotbalového stadionu do majetku města s budoucím závazkem investic do jeho opravy a rozšíření. Toto rozhodnutí je proti znění koaliční dohody i proti našemu přesvědčení. Přesto T 2020 tento závazek města respektuje a do návrhu rozpočtu na rok 2017 začleňuje 15 mil Kč.
  5. Květen 2016. Rada projednává žádosti do fondu pro výkonnostní sport na rok 2017. Po rozboru situace v HC Tábor volí kompromisní úspornou variantu provozu hokejového klubu a doporučuje dotaci ve výši 3,5 mil Kč. FC MAS náleží rozhodnutím rady, s naší podporou, dotace 3 mil (dodržen limit roku 2014).
  6. Rozpočet 2017– zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2017. T 2020 jej podporuje i s rezervací oněch 15 mil pro fotbal na „Kvapilku“.

Jak lze jednoduše shrnout naší podporu fotbalu v Táboře?

  • Každoroční dotace na výkonnostní sport 3 mil
  • Mimořádná dotace pro rok 2017 na výstavbu stadionu 5 + 15 = 20 mil KčZde předkládáme kompletní financování fotbalu v letech 2012 – 2017 :

Ing. Jiří Fišer – starosta
Ing. Petr Havránek – radní

 

Další články

Naši zastupitelé

Kontaktujte nás