Články

Rekonstrukce Budějovické schválena – hurá, ale bude to bolet

25 hlasů pro ze 27 možných, to je bilance hlasování zastupitelů o koncepci a postupu stavby. Silný mandát, za který chci poděkovat. Vždyť projektová příprava započala již dávno, ale vždy se změnou politického složení zastupitelstva se měnily názory a realizace byla zastavena. Současný konzervativní přístup k celkovému řešení však konečně nalezl u jednotlivých aktérů akce (veřejnost, investor, zastupitelé, majitel a správce komunikace, orgány státní správy) pochopení. Přibyla parkovací místa i zeleň. Jak? Lepším využitím uličního profi lu. Přitom projektovaná šíře chodníků a jízdních pruhů vyhovují normovým požadavkům i s jistou rezervou. Na táborskou dohodu již dlouho čekal Jihočeský kraj, vlastník komunikace. I proto jsem bezprostředně informoval o věci krajského radního pro dopravu pana Jiřího Švece. Nad návrhem jsme se následující týden sešli v Táboře s tím, že schválený návrh je podkladem pro další jednání, zejména o fi nanční podpoře kraje. Prošli jsme terén a současně jsem seznámil pana radního i s dalšími dopravními chuťovkami, které se zde Jihočeského kraje týkají (Tesco–Slapy, Chýnovská–Vožická, situace kolem D3 a Motocentra). Současně spolupracujeme s Odborem investic na rychlé přípravě potřebných fází projektu I. a II. etapy Budějovické. Stavba bude probíhat s přestávkami několik let, protože znehybnit ulici na dva roky při jednorázovém provedení by bylo, zejména pro podnikatele, likvidační. Zásadní bude velmi pečlivá příprava organizace stavby, zejména vyvolaných dopravních provizorií a objízdných tras. Bude to bolet, ale cesty zpět není. Děkujeme předem všem za porozumění a toleranci.

Noviny táborské radnice 10/2017, Rekonstrukce Budějovické schválena – hurá, ale bude to bolet

Další články

Naši zastupitelé

Kontaktujte nás