Články

Rok osmnáctý – rok zlomu?

Vstupujeme do roku 2018. Pozitivně naladěni smířlivou atmosférou Vánoc a rozjuchaným Silvestrem. Vydrží nám to? Ne. Napětí v rozdělené společnosti tomu nenasvědčuje.
Destrukce polistopadové demokracie je realitou a touha po vládě silné ruky a militantního pseudovlastenectví se promítá nejen do pivních debat, ale i do složení ústavních
institucí. Ano, taková je nedávná volba a vůle většiny… Je to zvláštní, historicky se totality a diktatury rodí či navrací v situacích nedostatku, ztráty práce a hrozby válečných konfl iktů. My budeme zase originální – rozpolceni se vracíme ke starým pořádkům v době prosperity, minimální nezaměstnanosti a míru. Bohužel, Češi se dají dohromady, jen když je zle (pár týdnů po sovětské okupaci v roce 68, na konci let osmdesátých apod.) nebo maximálně po vítězném hokeji. Další Nagano je ovšem v nedohlednu. Nezbývá tedy, než čekat, až bude zase zle? To je skličující perspektiva. Vážně se nepoučíme z minulosti? Poznání minulosti je přece základem k posouzení přítomnosti i k pohledu do let příštích. Buďme si toho, prosím, vědomi právě v roce „osmnáctém“. V roce stoletého výročí vzniku Československé republiky a také v roce, kdy uplyne padesát let od její zlovolné okupace vojsky tzv. Varšavské smlouvy pod taktovkou Kremlu. Kéž je to první výročí především důvodem k připomenutí masarykovské morálky, důvodem k radosti i ke spontánním oslavám. To druhé ať je výstrahou. Rusové k nám sice už nevozí tanky, ale peníze. Efekt je podobný, a to zejména, přisluhuje-li Hrad. Stále to můžeme zlomit. Nechť u oněch zmíněných výročí asistuje nově zvolený prezident, většinou národa i našimi spojenci ctěný a respektovaný. Ten, který bude prospěšný České republice a nikoli její bezpečnostní hrozbou. Takový prezident pak může významně proměnit tvář země, její prestiž a pověst. Slovensko je příkladem.
Mějte příští rok plný štěstí. Toto je můj poslední novoroční vzkaz v roli starosty, pardon, že nepříliš optimistický. Těm, kteří v kontextu výše uvedených vět procedí cosi jako „poslední – no konečně“ i těm, kteří mne brali a berou, tedy opravdu všem, přeji zdraví a štěstí, hezký život s lidmi, které máte rádi, život bez karambolů těla i ducha, bez závisti a lidské blbosti.

Srdečně,
Jiří Fišer, starosta

Další články

Naši zastupitelé

Kontaktujte nás