Články

Prohlášení hnutí Tábor 2020: Chceme zachovat ZOO za stanovených podmínek

Říjnové jednání zastupitelstva potvrdilo tušenou skutečnost, že v mnoha případech jsou dlouhé debaty a nereálná řešení jen úhybným manévrem jak zoologickou zahradu dostat z Větrov pryč. Opakuji to, co jsem řekl na onom zasedání – pojďme konečně vyložit karty na stůl.  Takže: Tábor 2020 zoologickou zahradu na Větrovech chce, a zde jsou naše podmínky: 

  • Existence ZOO musí být v souladu s územním plánem. K tomu je potřeba schválit jeho změnu s jasně stanovenou funkcí území (tedy ZOO a nikoliv  např. individuální bytová výstavba) a s dalšími podmínkami. 
  • Dopravní napojení 1 c, které vede ze severu loukami a kolem lesa na stávající parkoviště před ZOO považujeme za optimální z majetkových (pozemky Tábora a Radimovic), technických, časových i přírodních hledisek. 
  • Cesta nemusí být asfaltovaná, stačí jednopruhová s výhybnami, zapadající do okolního prostředí. Financování cesty musí být na straně provozovatele ZOO. Ten by měl do celé věci aktivněji vstoupit a dát městu své garance. 
  • Areál ZOO by měl být odstíněn od obytné zástavby parkovým pásem šířky 6  m s možným nasazením menších živočišných druhů, odpovídajících venkovskému prostředí.  

ZOO v Táboře významně posílila atraktivitu města pro cestovní ruch. Pomohla prolomit původní pouze „průjezdní“ formu jeho návštěvy. Současně ale zatížila přilehlou lokalitu Větrov. Vše se dá však řešit rozumným realistickým kompromisem. Jinak se také můžeme dočkat nekonečných sporů a ranče s diskolandem z časů minulých.

Jiří Fišer, radní za Tábor 2020

Další články

Naši zastupitelé

Kontaktujte nás