Články

Stanovisko hnutí Tábor 2020 k dopravnímu přestupku místostarostky Michaely Petrové ze dne 22.12. 2020

V Táboře dne 4.3.2021

Stanovisko hnutí Tábor 2020 k dopravnímu přestupku místostarostky Michaely Petrové ze dne 22.12. 2020

Hnutí Tábor 2020 vzalo na vědomí všechny okolnosti a dostupnou dokumentaci dopravního přestupku předloženou Michaelou Petrovou. Jsme přesvědčeni, že tyto okolnosti jsou neslučitelné s politickou pozicí místostarostky města.

Konstatujeme, že proběhlá dvě smírčí jednání všech čtyř subjektů koalice ke smíru nevedla. Na těchto jednáních hnutí Tábor 2020 žádalo místostarostku Petrovou o zvážení rezignace.

Proto znovu a nyní veřejně apelujeme na hnutí Jinak!, aby provedlo potřebné personální změny v duchu našeho výše zmíněného postoje tak, aby dosavadní koaliční projekt a zejména naplnění programových cílů mohly dále pokračovat.

 

Zastupitelé za hnutí Tábor 2020:

 

Ing. Petr Havránek

Ing. Jiří Fišer

Ing. Štěpán Pavlík

Bc. Radoslav Kacerovský

Mgr. František Korbel

MUDr. Marek Slabý

Další články

Naši zastupitelé

Kontaktujte nás