Články

Prohlášení tří politických subjektů o spolupráci

V Táboře, dne 30.3.2021

 

Prohlášení tří politických subjektů o spolupráci

 

V důsledku odvolání místostarostky a rezignace radního za hnutí JINAK! došlo k ukončení koaliční smlouvy mezi subjekty Tábor 2020, Piráti, JINAK! a ČSSD. Ve smírčím řízení nedošlo k dohodě o další spolupráci v rámci koaličního projektu.

Tři subjekty, hnutí Tábor 2020, Česká pirátská strana a ČSSD, se hlásí k myšlenkám a cílům původní koaliční smlouvy. Považují naprostou většinu Programových priorit koalice 2018 – 2022 i nadále pro město Tábor za prospěšnou a jsou připraveni o naplnění těchto priorit usilovat.

Tyto tři subjekty respektují, že pro prosazení programových bodů ztratily v zastupitelstvu většinu a budou s touto skutečností po zbytek svého mandátu nakládat. Předpokládají především průběžné konzultace se zástupci dalších politických klubů zastoupených v zastupitelstvu města Tábor.

 

Za hnutí Tábor 2020:

Ing. Petr Havránek, předseda hnutí a radní

Ing. Štěpán Pavlík, starosta města

Ing. Jiří Fišer, radní města

 

Za Českou pirátskou stranu:

Mgr. Martin Mareda, předseda místního sdružení

Mgr. Václav Klecanda, místostarosta města

Jan Příbramský, DiS, radní města

 

Za Českou stranu sociálně demokratickou:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka města

 

Devatero trojkoalice

1) Nadále přísně pečovat o zdravé městské finance.

2) V nejvyšší míře napomoci ukončení koronavirové krize.

3) Dokončit zásadní rozběhnuté investice – Budějovická ulice, Centrum pro seniory, sportovní hala Mír.

4) Pokračovat v přípravě rozvojových projektů – nová čtvrť Dvorce, plavecký areál, Křižíkova elektrárna, městská knihovna.

5) Aktivně napomáhat krajským dopravním projektům – jižní obchvat města Tesco – Slapy, severní část propojky Měšice – Čekanice.

6) Nadále věnovat pečlivou pozornost správě městského majetku – byty, nemovitosti, komunikace, parky.

7) Uvádět do praxe moderní a trvale udržitelné prvky v teplárenství, energetice, likvidaci odpadu i hospodaření s vodou s ohledem na kvalitní životní prostředí.

8) Sledovat a aplikovat moderní trendy ve školství, podporovat živou kulturu, dbát na vysokou úroveň sociální péče.

9) Stále se držet kréda transparentní a vstřícné veřejné správy.

 

V Táboře 30.3.2021

 

 

Další články

Naši zastupitelé

Kontaktujte nás