Naši zastupitelé

Ing. Jiří Fišer

Starostaemailjiri.fiser@mutabor.cz

Mgr. Kateřina Bláhová

Místostarostkaemailkaterina.blahova@mutabor.cz

Ing. Petr Havránek

Radníemailpetr.havranek@cravt.cz

Bc. Radoslav Kacerovský

Člen zastupitelstva městaemailkacrad@email.cz

Ing. Štěpán Pavlík

Člen zastupitelstva městaemailstepan.pavlik@seznam.cz

Mgr. František Korbel

Člen zastupitelstva městaemailfrantisek.korbel@havelholasek.cz

MUDr. Marek Slabý

Člen zastupitelstva městaemailmarek.slaby@zzsjck.cz

MUDr. Milan Kasl

Člen zastupitelstva městaemailm.kasl@kasmed.cz